Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 12:39 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

 

 

 

 

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły zapytania w załącznikach.


Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Gizycku

Małgorzata Bogdanowicz

 

Załączniki