Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr GR.6845.4,5.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 09:55 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

nr GR.6845.4,5.2017

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:


1. działka nr 335 k. m. 241-12, obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 0.3782 ha, zapisana w KW CZ1L/00048632/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca łąki: ŁIV- 0.3782 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 1,0 q pszenicy.


2. działka nr 271/2 k. m. 241-071, obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 1.9858 ha, zapisana w KW CZ1L/00048632/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca grunty orne: RIVb- 1.9858 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 6,2 q pszenicy.

 

Dzierżawa nastąpi w drodze przetargowej na okres 3 lat w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynsz płatny do dnia 31 października każdego roku użytkowania. Aktualną cenę q pszenicy ustala się przyjmując cenę kwintala pszenicy ogłoszoną przez Prezesa GUS w I półroczu danego roku dzierżawy.

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni, tj. od dnia 07.12.2017 r. do dnia 28.12.2017 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 18.01.2018 r.


Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 12 w godz. 8°°- 16°° (pon.), 730- 1530 (wt.-czw.), 700 - 1500 (pt.) lub telefonicznie pod numerem

34/36- 69-909.