Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY nr GR.6845.9.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 09:49 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

nr GR.6845.9.2017

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 

część działki nr 312/39 k.m. 14, obręb Kamienica o powierzchni 0.0340 ha, zapisanej w KW CZ1L/00041243/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 1 zł + 23% VAT.

 

Dzierżawa nastąpi w drodze przetargowej na okres 3 lat w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.Czynsz płatny do dnia 31 października każdego roku użytkowania.

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni, tj. od dnia 07.12.2017 r. do dnia 28.12.2017 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 18.01.2018 r.


Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 12 w godz. 8°° – 16°° (pon.), 730  - 1530 (wt.-czw.), 700 - 1500 (pt.) lub telefonicznie pod numerem

34/36-69-909.