Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr GR.6845.3.2017

Komunikaty | 07 grudnia 2017 09:42 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

nr GR.6845.3.2017

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:


1. działki nr 61 i 62 k. m. 6, obręb Kamienica o łącznej powierzchni 0.5988 ha, zapisane w KW CZ1L/00040202/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiące łąki: ŁV- 0.5988 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 1,1 q pszenicy.


2. działki nr 71, 72 i 73 k. m. 6, obręb Kamienica o łącznej powierzchni 0.8433 ha, zapisane w KW CZ1L/00040202/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiące pastwiska: PsVI-0.7795 ha oraz łąki: ŁIV- 0.0638 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 0,6 q pszenicy.


3. działki nr 74 i 133/70 k. m. 6, obręb Kamienica o łącznej powierzchni 0.4125 ha, zapisane w KW CZ1L/00040202/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiące łąki: ŁIV- 0.3674 ha oraz pastwiska: PsVI- 0.0451 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 1,0 q pszenicy.


4. działka nr 176/69 k. m. 6, obręb Kamienica o powierzchni 0.3542 ha, zapisana w KW CZ1L/00040202/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca łąki: ŁIV- 0.3542 ha. Wysokość czynszu dzierżawnego do przetargu ustalono na 0,9 q pszenicy.

 

Dzierżawa w/w nieruchomości nastąpi w drodze przetargowej na okres 3 lat w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynsz płatny do dnia 31 października każdego roku użytkowania. Aktualną cenę q pszenicy ustala się przyjmując cenę kwintala pszenicy ogłoszoną przez Prezesa GUS w I półroczu danego roku dzierżawy.

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni, tj. od dnia 07.12.2017 r. do dnia 28.12.2017 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 18.01.2018 r.


Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 12 w godz. 8°° – 16°° (pon.), 730  - 1530 (wt.-czw.), 700 - 1500 (pt.) lub telefonicznie pod numerem

34/36-69-909.