Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, którego przedmiotem jest: Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych: BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH - PEUG”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.1. E-usługi publiczne Regiona

Załączniki