Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 08:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

 

 

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę realizacji zajęć grupowych w formie warsztatów fotograficznych skierowanych do uczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Szczegóły zapytania w załącznikach.

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Gizycku

Małgorzata Bogdanowicz

Załączniki