Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJT GMINY RADZIEJOWICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY RADZIEJOWICE ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR XXXVI/166/2017 W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY RADZIEJOWICE NA LATA 2016-2026

Aktualności | 14 listopada 2017 17:01 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Załączniki