Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE RI.6220.6.2017.JK Wójta Gminy Wólkaz dnia 13 listopada 2017r.

Komunikaty | 14 listopada 2017 13:37 | Publikujący: Gmina Wólka

ZAWIADOMIENIE RI.6220.6.2017.JK Wójta Gminy Wólkaz dnia 13 listopada 2017r., w którym Wójt Gminy Wólka informuję, że w Urzędzie Gminy Wólka prowadzone było postępowanie na wniosek inwestora Indykpol S.A., ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: wykonaniu urządzenia wodnego (studni awaryjnej S-2) umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości większej niż 10m3 na godzinę dla potrzeb lokalnego wodociągu zakładu wylęgu drobiu na działce nr 1664/2 w m. Turka, gm. Wólka. W związku z faktem, iż postępowanie dobiega końca, informuję strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie i wypowiedzenia się, co do jego treści.

Załączniki