Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Statystyczne liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach oraz kwoty dotacji

ROK 2017 | 14 listopada 2017 09:22 | Publikujący: Gmina Woźniki

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art.78 c ustawy o systemie oświaty Gmina Woźniki informuje, że poczynając od 1 listopada 2017 r., statystyczne liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach  oraz kwoty dotacji wynoszą odpowiednio:

 

1. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Woźniki, zgodnie ze sprawozdaniem SIO na dzień 30 września 2017 r.: 99 dzieci

 

2. Podstawowa kwota dotacji na dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym,  wynosi: 327,99 zł miesięcznie.

 

3. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki wynosi : 173.

 

4. Podstawowa kwota dotacji na dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej w przedszkolu: 583,15 zł na dziecko miesięcznie.

 

 

 

Woźniki, dn. 31.10.2017 r.

 

 

Załączniki