Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda

Komunikaty | 13 listopada 2017 14:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki