Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dostawa wyposażenia szkolnej pracowni leśnej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr LS

Zamawiający:

Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA SZKOLNEJ PRACOWNI LEŚNEJ

nazwa artykułu

 j.m.

ilość

termin dostawy

miejsce dostawy

1.        rejestrator leśniczego z oprogramowaniem

kompl.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

2.        węgielnica pentagonalna

kompl.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

3.        niwelator optyczny

kompl.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

4.        niwelator elektroniczny, techniczny

kompl.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

5.        świdry przyrostowe 200, 300, 400, 600

kompl.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

6.        Atlas drewna

szt.

5

2017-12-15

Lwówek Śląski

7.        Atlas owadów uszkadzających drewno Poradnik leśnika 1.

szt.

2

2017-12-15

Lwówek Śląski

8.        Atlas owadów uszkadzających drewno Poradnik leśnika 2.

szt.

2

2017-12-15

Lwówek Śląski

9.        Przewodnik Collinsa - Drzewa

szt.

3

2017-12-15

Lwówek Śląski

10.    Przewodnik Collinsa - Ptaki

szt.

5

2017-12-15

Lwówek Śląski

11.    Hodowla lasu. Tom 2. Pielęgnowanie lasu

szt.

5

2017-12-15

Lwówek Śląski

12.    Atlas gleb leśnych

szt.

3

2017-12-15

Lwówek Śląski

13.    przestrzenny model liścia na podstawie

szt.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

14.    plansze dydaktyczne - budowa roślin

kompl.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

15.    dwa przestrzenne modele łodygi i rośliny dwu i jednoliściennej

kompl.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

16.    plansze dydaktyczne - botanika

kompl.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

17.    gablota - chrząszcze

szt.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

18.    gablota - motyle dzienne

szt.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

19.    gablota - motyle nocne

szt.

1

2017-12-15

Lwówek Śląski

20.    eksponaty – liście drzew

kompl.

3

2017-12-15

Lwówek Śląski

21.    żery

szt.

2

2017-12-15

Lwówek Śląski

22.    gabloty dendrologiczne

szt.

5

2017-12-15

Lwówek Śląski

Szczegółowy opis zamówienia:

 1. komputer mobilny wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Dane techniczne: Procesor- 806 MHz, RAM-256 MB, Flash-1 GB, Ekran/rozdzielczość-3,7" (480x640), Wymiary- 233,6 x 88,9 x 50,8 mm, Waga-641 g, Łączność-GSM/WiFi/Bluetooth 2.1, GPS - wbudowany, SiRF Star III, Aparat-3 Mpix, Odporność środowiskowa-(IP) IP67, Bateria-4800 mAh, System operacyjny - Microsoft Windows Mobile 6.5. Lub równoważny.
 2. geodezyjna węgielnica pryzmatyczna składająca się z dwóch elementów optycznych zamkniętych w plastikowej obudowie. Lub równoważna.
 3. długość lunety - 215 mm, powiększenie-24x, średnica obiektywu - 32 mm, zdolność rozdzielcza - 4", pole widzenia (na 100m) - 1°25' (2.5 m), minimalna ogniskowa - 0.2 m, obraz - prosty, dokładność - 2,0 mm, kompensator - wahadłowy, magnetyczny, dokładność ustawiania - 0.5", zakres działania - +/- 15', podziałka - 1°/1 grad, wodoszczelność - IPX6 (IEC 60529:2001), zakres temperatury pracy - od - 20°C do +50°C, waga- 1.7 kg. W zestawie: niwelator optyczny,  igła rektyfikacyjna, kufer transportowy,  instrukcja obsługi. Lub równoważny.
 4. dokładność pomiaru na 1km podwójnej niwelacji: pomiar elektroniczny 2,0 mm pomiar optyczny 1,5mm, dokładność  pomiaru odległości : 10mm powyżej odległości 10m, czar pomiaru:
 5. świdry przyrostowe do drzew , długość: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm, średnica rdzenia - 5,15 mm, liczba zwojów-3, wiertło pokryte teflonem. Lub równoważne.
 6. autor: Jean-Denis Godet, atlas/leksykon, oprawa twarda, wydanie 2008 lub później
 7. autor: Jan Dominik, Jerzy R. Starzyk, oprawa twarda, wydanie 2010 lub później
 8. autor: Jan Dominik, Jerzy R. Starzyk, oprawa twarda, wydanie 2010 lub później
 9. autor: Johnson Owen, More David, oprawa twarda, wydanie 2016 lub później
 10. autorzy: Lars Svensson, Killian Mullarney i Dan Zetterström, oprawa miękka
 11. autor: Andrzej Jaworski, oprawa twarda, wydanie 2013 lub później
 12. autorzy: Stanisław Brożek, Maciej Zwydlak, atlas, oprawa twarda, wydanie 2010 lub później
 13. model wykonany z tworzywa sztucznego, minimalne wymiary: 30x42x12 cm
 14. komplet 5 plansz dydaktycznych w rozmiarze 70x100cm. Plansze drukowane na papierze kredowym o min. gramaturze 250 g. Każda plansza ofoliowana oraz wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. Plansze prezentują budowę: 1. Kwiatów, 2. Nasion, 3. Owoców, 4. Kwiatostanów, 5. Owocostanów.
 15. duży, przestrzenny model łodygi rośliny dwuliściennej ukazany w przekroju - każdy z elementów oznaczony odpowiednim kolorem - 1 sztuka, min. wymiary: 30x42x11 cm,  - model wycinka łodygi rośliny jednoliściennej z oznaczonymi kolorowo elementami - rozproszonymi wiązkami przewodzącymi- 1 sztuka, min. wymiary: 30x42x11 cm
 16. komplet 16 plansz w rozmiarze 70x100cm. Plansze drukowane na kartonie kredowym. Każda plansza ofoliowana oraz wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. Plansze prezentują: 1.Porosty-budowa, skala porostowa; 2. Glony i grzyby - cykl rozwojowy; 3. Mchy i paprocie - cykl rozwojowy; 4. Sosna zwyczajna - cykl rozwojowy (nagozalążkowe); 5. Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe); 6. Budowa rośliny, proces fotosyntezy; 7. Budowa i rodzaje korzeni; 8. Grzyby jadalne, trujące, chronione; 9. Drzewa iglaste - seria polska przyroda; 10. Drzewa liściaste - seria polska przyroda; 11. Rośliny chronione - seria polska przyroda; 12. Rośliny pospolite - seria polska przyroda; 13. Rośliny uprawne - seria polska przyroda; 14. Rośliny ogrodowe - seria polska przyroda; 15. Rośliny lecznicze i zioła - seria polska przyroda; 16. Systematyka roślin)
 17. gablota o min. wymiarach 50cmx40cmx6cm zawierająca 12-14 pospolitych chrząszczy
 18. gablota o min. wymiarach 50cmx40cmx6cm zawierająca 12-14 pospolitych motyli dziennych
 19. gablota o min. wymiarach 50cmx40cmx6cm zawierająca 12-14 pospolitych motyli nocnych
 20. zalaminowane liście 20 gatunków drzew (plus zestaw do kopiowania)
 21. żery – 2 gabloty zawierające gatunki owadów z żerami – szkodniki leśne: owady żerujące na sośnie, owady żerujące na dębie
 22. pięć gablot o min. wymiarach 53cmx100cmx7,5cm zawierających; pęd, liść, nasiono, siewkę i drewno wybranego gatunku drzewa: 1. sosna, 2. świerk, 3. jodła, 4. dąb, 5. buk.

 

Miejsce i sposób złożenia oferty:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn.: złożenie oferty na dowolną, wybraną liczbę pozycji od 1 do 22, ujętych w zestawieniu powyżej.

Podpisaną ofertę proszę złożyć na formularzu załączonym do zapytania (poniżej), w terminie do 20.11.2017 roku do godziny 13.00:

 • w wersji papierowej w sekretariacie na adres:

Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim

ul. Szpitalna 4

59-600 Lwówek Śląski

 • lub wypełniony i podpisany skan oferty na e-mail:

k.pysz@powiatlwowecki.pl

w obu przypadkach decyduje data wpływu oferty.

Rozstrzygnięcie:

Kryterium wyboru: najniższa cena przy spełnieniu wszystkich wymogów. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie przeprowadzone do dnia 24.11.2017 r. Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę na wybraną pozycję z zestawienia zostanie poinformowany o wyborze poprzez kontakt wskazany w ofercie.

Warunki płatności:

Przelew do 14 dni po zrealizowaniu zlecenia na podstawie faktury/rachunku.

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Pysz

tel. 75 782 36 53

k.pysz@powiatlwowecki.pl

Zatwierdzam

 

Starsota Lwówecki

/-/

Marcin Fluder

 

Lwówek Śląski, dn. 13.11.2017 

Załączniki