Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Przetargi | 13 listopada 2017 13:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 500057476-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Strzegowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611984-N-2017
Data: 06/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności  32, 06-445   Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085.
Adres strony internetowej (url): www.strzegowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-14, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-16, godzina: 13:00