Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Przetargi | 10 listopada 2017 12:00 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn.10 listopada 2017r.

Z.P. 271.7.PN.10.2017

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:Przebudowa dróg gminnych
i lokalnych na terenie Gminy Dmosin”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 615 000,00 zł (brutto)

(słownie złotych: sześćset piętnaście 00/100)

W tym:

Dla części 1 przedmiotu zamówienia: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów-Teresin” – 600 000,00 zł (brutto)

Dla części 2 przedmiotu zamówienia: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej” – 15 000,00 zł (brutto)

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty w tym:

Część 1 : Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów-Teresin

1) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.

99 -400 Łowicz, m. Jamno

Cena brutto oferty: 666 160,26 zł

Termin gwarancji: 60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

2) Przedsiębiorstwo  Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3

Cena brutto  oferty 571 742,87 zł

Termin gwarancji 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

3) Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

Micin 12, 99-314 Krzyżanów

Cena brutto oferty: 646 903,06 zł

Termin gwarancji 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

Część 2: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych z nawierzchnią na części mostowej

1) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.

99 -400 Łowicz, m. Jamno

Cena brutto oferty: 49 603,37 zł

Termin gwarancji: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

2) Przedsiębiorstwo  Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3

Cena brutto  oferty: 34 929,04 zł

Termin gwarancji 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

3) Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

Micin 12, 99-314 Krzyżanów

Cena brutto oferty: 18 232,66 zł

Termin gwarancji 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2018r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

 

Załączniki