Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

Komunikaty | 10 listopada 2017 11:57 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 

RRG.7140.12.2017

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej

 

Lp.

Wieś

Nr dz.

Powierzchnia

KW

Przeznaczenie

Okres najmu

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

1.

Doba

cz. 16/102

0,1828 ha

OL1G/00016751/9

lokal socjalny Nr 11 o pow. 29,60 m2

3 lata od podpisania umowy

 

 

66,60 zł miesięcznie

 

do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący

Uwagi:

  1. Czynsz najmu za lokal mieszkalny ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 50/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku.  
  2. Czynsz najmu zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku poz. 1221 t.j.  ze zm.)
  3. Najem w/w nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 t.j. ze zm.).
  4. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Czepaniewska, pracownik Urzędu Gminy w Giżycku, ul. Mickiewicz 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 80, w godzinach pracy Urzędu.

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi:  Doba.
  2. Tablica ogłoszeń

            Urzędu Gminy Giżycko

       3.  a/a.