Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 09.11.2017 r. znak: ROŚ.6341.44.2017

Komunikaty | 10 listopada 2017 08:57 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11.10.2017 r. znak: ZO-7107-166/17 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kaczawy robót oraz czynności dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”, zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Orła Białego 7, w obrębie Ochota.

 

Z dokumentami dołączonymi do wniosku w powyższej sprawie można zapoznać się w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 2 pok. 3, tel. 75 612 17 72
w godzinach pracy urzędu: pn.: 7.30-17.00, wt. – czw.: 7.30 - 15.30, pt.:7.30-14.00.

 

 

Z up. Starosty Bolesławieckiego

Grażyna Haluch

Naczelnik Wydziału Środowiska