Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.63.2017: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko

Przetargi | 09 listopada 2017 15:13 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko.


Dokumenty do pobrania (duże pliki):


1 SST, Przewierty, Przedmiary, Przekroczenie DK,

2 Projekt odwodnienia

3 Projekt budowlany

4 SIWZ, Ogłoszenie, załączniki

 

INFORMACJA

Zmiana treści SIWZ z dnia 20.11.2017

- Zmiana treści SIWZ (nowy ujednlicony SIWZ z załącznikami)

- dodatkowa dokumentacja techniczna (wodociągowa i sanitarna)


Pliki do pobrania po zmianie z dnia 20.11.2017:

1. SIWZ z załącznikami, Ogłoszenie o zmianie

2. Dokumentacja teczniczna - kanalizacja cz 1 z 3

3. Dokumentacja teczniczna - kanalizacja cz 2 z 3

4. Dokumentacja teczniczna - kanalizacja cz 3 z 3

5. Dokumentacja teczniczna - wodociąg


 

Zmiana treści SIWZ z dnia 23.11.2017r.

- Zmiana treści SIWZ (zmienione pliki: przedmiary robót, rysunek graficzny)

- pytania i odpowiedzi


Pliki do pobrania po zmianie z dnia 23.11.2017:

1. Wyjaśnienie i zmiana SIWZ, ogłoszenie o zmianie, zmienione pliki

 

 

 

Zmiana treści SIWZ z dnia 04.12.2017r.

- Zmiana treści SIWZ (zmienione pliki: projekt budowlany -opis, kanalizacja opis projektu budowlanego)

- Sprostowanie odpowiedzi

- pytania i odpowiedzi


Pliki do pobrania po zmianie z dnia 04.12.2017:

1. Wyjaśnienie i zmiana SIWZ, ogłoszenie o zmianie, zmienione pliki z 04.12.2017

 

 

Zmiana treści SIWZ z dnia 06.12.2017r.

- Zmiana treści SIWZ (sprostowanie danych przedmiaru robót)

 

 

 


Termin składania ofert został przedłużony do dnia:

13.12.2017 r. godz. 11:30

Załączniki