Bazagmin.pl

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU

Aktualności | 13 października 2017 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

 

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.), że w dniach od 23.10.2017 r. do 21.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Szczytno, pok. 104, w godz. 7:30 do 15:30 będzie wyłożony projekt Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, obręb Szymany, gmina Szczytno.

            Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu.

            Informuję, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Załączniki