Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka w sezonie 2017/2018

Przetargi | 12 października 2017 15:34 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

 

WZP.271.42.2017

 

Aktualny termin składania ofert: 20 października 2017 r., godz. 13:00

 

Zamówienie obejmuje prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (poza drogami wojewódzkimi i powiatowymi) w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.

 

 

Załączniki