Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

Komunikaty | 12 października 2017 15:08 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa.

Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.

Ogłoszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

 

Wytworzył: Grzegorz Pawlikowski Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta

Zaakceptowała: Jolanta Śliwińska Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

Załączniki