Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetargi | 12 października 2017 15:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Chrostkowo, dnia 12.10.2017 r.

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

            Wójt Gminy Chrostkowo, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) informuje, że w dniu 04 października 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Chrostkowo przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na zbycie 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chrostkowo gmina Chrostkowo.

Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chrostkowo składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 411 o pow. 0,0696 ha, nr 412 o pow. 0,0663 ha i 413 o pow. 0,0665 hazapisanej w KW WL1L/00017082/6. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o nr 411, 412 i 413 w Chrostkowie:

  1. Do dnia 28.09.2017 r. (włącznie) dokonało wpłaty wadium w kwocie 2 969,54 zł. – 1 oferent
  2. Do przetargu dopuszczono – 1 oferenta.
  3. Cena wywoławcza wynosiła -  29 695,40 zł.
  4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła –  30 000,00 zł.
  5. Nabywcą nieruchomości została – Pani Agnieszka Serwach

 

 Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

 

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni:

od dnia 12.10.2017 r. do dnia 18.10.2017 r.