Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja o przeprowadzeniu zgromadzenia pn. "Marsz Entów przeciwko Szkodnikom"

Komunikaty | 12 października 2017 14:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14 października 2017 r. o godz. 14:30 w Węgorzewie, na Placu Targowym przy ul. Zamkowej rozpocznie się zgromadzenie, pod hasłem "Marsz Entów przeciwko Szkodnikom" którego celem (jak podaje organizator) jest: „manifestacja poszanowania światowego dziedzictwa przyrodniczego oraz solidarność ze wszystkimi, którzy stają w ochronie naturalnego środowiska i jego wielowiekowej spuścizny”. Ok. godz. 15:00 uczestnicy zgromadzenia przejdą do Węgorzewskiego Centrum Kultury przy ul. Gen. J. Bema 14.

Wg. organizatora, w zgromadzeniu przewidywany jest udział 100 osób.

Organizator nie wskazał zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie trwania zgromadzenia.


Art. 22 ust. 5. Organ gminy i wojewoda udostępniają niezwłocznie na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy.

Zdjęcia