Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

KOMUNIKAT - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GIŻYCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2018 ROK

Komunikaty | 12 października 2017 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

na 2018 rok

 

 

W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańców Gminy, Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

 

Uwagi i wnioski dotyczące Programu należy składać na załączonym formularzu nie później niż 7 dni od daty umieszczenia projektu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://ugg.bipgmina.pl/.          

Uwagi i wnioski mozna składać osobiście w Urzędzie Gminy Giżycko, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugg@ugg.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Giżycko,  ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko.                            

Otrzymane uwagi będą analizowane i w miarę możliwości uwzględnione.

 

Załączniki:

1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

2. Formularz zgłoszenia uwag do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

Załączniki