Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 12 października 2017 13:48 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

NADZWYCZAJNA

XXXII SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 16 października 2017r.

o godz. 15 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

7. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Harasiuki na lata 2017-2022.

8. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej.

11. Zakończenie obrad. 

 

   Przewodniczący 

      Rady Gminy

                                                                 /-/  Dariusz Łebko

 

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 16 października 2017 r.

o godz. 14 30  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Harasiuki na lata 2017-2022.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący  Komisji 

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL