Bazagmin.pl

Aktualności

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Aktualności | 12 października 2017 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  1. Przedmiotem opracowania jest projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
  2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać  uwagi i propozycje w zakresie uregulowań, jakie będzie obejmował projekt w formie pisemnej od 12 października 2017r. do 23 października 2017r. na adres e-mail: sekretariat@wieliczki.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „Program współpracy 2018r.” lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, pokój nr 15.

 Wójt Gminy
Jarosław Kuczyńsk