Bazagmin.pl

Aktualności

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

Aktualności | 12 października 2017 07:32 | Publikujący: Gmina Mirsk

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXXVI sesję Rady, która odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 1200
w Sali Miejskiej przy placu Wolności 15 w Mirsku.

Proponowany porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 28.09.2017 r.
2. Funkcjonowanie szkół w Gminie Mirsk w nowym ustroju szkolnym:
 a) wystąpienia zaproszonych gości oraz Burmistrza,
 b) dyskusja,
 c) podjęcie ewentualnych wniosków.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zmian budżetu na 2017 r.,
 b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.,
 c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.,
 d) określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2018 r.,
 e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk,
 f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.
6. Sprawy różne.
7. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.

Jednocześnie informuję, że w dniu 17 października 2017 r. o godz. 1600 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 19.10.2017 r.
2. Sprawy różne.