Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”.

Przetargi | 11 października 2017 15:52 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 11.10.2017

 Znak: Zp . 271.10. 2017                                                                                  

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naRemont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”.

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60,        98-200 Sieradz.

Wybrany Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia w wysokości – 364 888,11zł zł.  brutto. Okres gwarancji – 36 miesięcy. Termin wykonania zamówienia 30 listopada 2017 r.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp. oraz Kodeks Cywilny

  W prowadzonym postępowaniu złożono  2 oferty.

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz, oferent otrzymał  w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  400,00   punktów

-   Okres gwarancji – 0 punktów

-  Łącznie oferent otrzymał  400,00 punktów.

 

2.SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9, 98-235 Błaszki,  oferent otrzymał  w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -   341,92   punkty

-   Okres gwarancji – 0 punktów

-  Łącznie oferent otrzymał  341,92 punkty.

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                           Jadwiga  Sobańska

 

Zdjęcia