Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Odpowiedź na wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT) w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lat

Przetargi | 11 października 2017 15:36 | Publikujący: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Załączniki