Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Komunikaty | 12 października 2017 08:50 | Publikujący: Gmina Woźniki

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego obejmującego następujące nieruchomości:


1. działka nr 583/42  k. m. 2, obręb Woźniki o powierzchni 0.0889 ha położona w Woźnikach, zapisana w KW CZ1L/00035605/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca grunty orne: RIVa-0.0889 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29 marca 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 100 poz. 1635, na obszarze oznaczonym jako MN (zabudowa mieszkalna jednorodzinna).

Wartość nieruchomości: 38.100,00 złotych.


2. działka nr 584/42  k. m. 2, obręb Woźniki o powierzchni 0.0895 ha położona w Woźnikach, zapisana w KW CZ1L/00035605/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca grunty orne: RIVa- 0.0895 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29 marca 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 100 poz. 1635, na obszarze oznaczonym jako MN (zabudowa mieszkalna jednorodzinna).

Wartość nieruchomości: 40.500,00 złotych.

 

3. działki nr 22/12 oraz 22/13 k. m. 232-244, obręb Dyrdy o łącznej powierzchni 0.1041 ha położone w Sośnicy, zapisane w KW CZ1L/00041252/1 oraz CZ1L/00002802/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiące grunty orne: RV-0.0030 ha oraz 0.0572 ha, RIVb- 0.0439 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr 234/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 16 poz. 428, na obszarze oznaczonym jako U (usługi – handel, rzemiosło, gastronomia).

Wartość nieruchomości: 45.100,00 złotych.

 

4. działka nr 22/14  k. m. 232-244, obręb Dyrdy o powierzchni 0.0594 ha położona w Sośnicy, zapisana w KW CZ1L/00002802/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca grunty orne: RIVb- 0.0251 ha, RV- 0.0343 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr 234/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 16 poz. 428, na obszarze oznaczonym jako U (usługi – handel, rzemiosło, gastronomia).

Wartość nieruchomości: 25.700,00 złotych.

 

5. działka nr 22/15  k. m. 232-244, obręb Dyrdy o powierzchni 0.0739 ha położona w Sośnicy, zapisana w KW CZ1L/00002802/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca grunty orne: RIVb- 0.0315 ha, RV- 0.0424 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr 234/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 16 poz. 428, na obszarze oznaczonym jako KP (parkingi).

Wartość nieruchomości: 30.500,00 złotych.

 

6. działka nr 764/87 k. m. 3 obręb, Lubsza o powierzchni 0.4600 ha położona w Lubszy, zapisana w KW CZ1L/00037328/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca grunty orne: RIIIb- 0.1464 ha, RIVa- 0.2488 ha oraz pastwiska: PsV- 0.0648 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta i gminy Woźniki, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. przedmiotowy teren leży na obszarze oznaczonym jako R (tereny rolnicze). Dodatkowo działka znajduje się na obszarze, na którym dopuszcza się rozmieszczenie elektrowni wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 KW.

Wartość nieruchomości: 19.600,00 złotych.

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2017 r. do dnia 02.11.2017 r.

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 23.11.2017 r.

 

Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 12 w godz. 8°° – 16°° (pon.), 730  - 1530 (wt.-czw.), 700 - 1500 (pt.) lub telefonicznie pod numerem 34/36-69-909.

 

 

Woźniki, dnia 12.10.2017 r.

 

Załączniki