Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Dostawa i montaż paneli podłogowych i drzwi do Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie, przy ul. Topolowej 23, zgłasza zapotrzebowanie na dostawę i montaż paneli podłogowych i drzwi oraz demontaż drzwi starych. Specyfikacja dot. ww dostaw i usług znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Oferty należy składać do dnia 10.10.2017r. do godz. 14.00 na adres sekretariat@cuw.tczew.pl, lub bezpośrednio w sekretariacie CUW , ul. Kołłątaja 9 w Tczewie.

Załączniki