Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Koszęcin polegające na zapewnieniu stałej przejezdności dróg, poprzez odśnieżenie i posypywanie środkami uszorstniającymi

Oferty inwestycyjne | 26 września 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Załączniki