Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.48.2017: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Przetargi | 13 września 2017 15:17 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy  i Miasta Nisko.


Załączniki do pobrania:

Dokumentacja techniczna

Przedmiar i SST

Ogłoszenie, SIWZ, załączniki


INFORMACJA

Zmiana treści SIWZ z dnia 20.09.2017 r.

- załączono brakujący projekt budowlany na ul. Długa Boczna w Nisku




Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 03.10.2017 r. do godz. 11:30

Załączniki