Bazagmin.pl

Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) Podprogram 2017

Aktualności | 13 września 2017 14:23 | Publikujący: Gmina Woźniki

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2017 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych (według rejonizacji). 

Wytyczne – Podprogram 2017

Okres dystrybucji artykułów spożywczych sierpień 2017 roku – czerwiec 2018 rokuGrupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane),
  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria kwalifikowalności określone poniżej.

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej


Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.


Najbliższy termin wydawania żywności w programie POPŻ Podprogram 2017 będzie miał miejsce w dniu 12.10.2017 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Zdjęcia