Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

NOWE PRZEPISY ANTYSMOGOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Komunikaty | 13 września 2017 11:42 | Publikujący: Gmina Woźniki


NOWE PRZEPISY ANTYSMOGOWE

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

 


            Od dnia 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązują nowe przepisy antysmogowe. Zapisy uchwały NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mają obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe.  Od chwili jej wejścia w życie nie można stosować:

1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.


Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania.


Nowe standardy będą obowiązywać od:

1. od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

2. od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

3. od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

4. od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie   emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303- 5:2012.


Przyjęcie w/w uchwały jest ważnym krokiem na długiej drodze poprawy jakości powietrza, a przez to i jakości życia w naszym województwie. Aby jednak walka o czyste powietrze przyniosła rezultaty, oprócz przepisów konieczna jest przede wszystkim zmiana świadomości, a także zmiana nawyków oraz sposobu postępowania.

 

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej, zasad oraz zmian, jakie wprowadza, jak również jakości powietrza w regionie można znaleźć pod adresem: http://powietrze.slaskie.pl/ , natomiast poniżej znajdują się linki  do ikonografik i filmików edukacyjnych:

http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada

 

 

Załączniki

Zdjęcia