Bazagmin.pl

Aktualności

Aktualizacja: Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Aktualności | 15 września 2017 10:52 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ciechanów, dnia 13.09.201 r

 

Zaproszenie

 

Wójt Gminy Ciechanów zaprasza do składania ofert na wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo gmina Ciechanów.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest,
  • wykonanie zmiany pokrycia dachowego

 

Zamówienie obejmuje:

  • zdjęcie z dachu pokrycia zawierającego azbest, szczelnie opakowanie w odpowiednią folię, opakowanie i oznakowanie winno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, załadunek i transport odpadów zawierających azbest  do zakładu utylizacji,
  •  wymiana orynnowania i rur spustowych,  montaż blachodachówki z obróbkami dekarskimi, obłożenie kominów blachą płaską,
  • materiały: blachodachówka ( kolor Antracyt), orynnowanie i rury spustowe PCV, membrana dachowa,

Warunkiem składania ofert cenowych jest posiadanie uprawnień niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenie, ze uzyskany azbest będzie przekazany do zakładu, który zajmuje się jego utylizacją.

 

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za 1 Mg utylizowanego azbestu, cena materiałów oraz cenę za wykonaną pracę.

Ofert cenowe należy składać do 22 września 2017 roku do godzin 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów.

Termin wykonania zamówienia : do 31.12.2017 r