Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wybór Weryfikatora Jakości Danych (WJD) – Wykonanie kontroli i weryfikacji pozyskanych danych (tworzonych baz BDOT500, GESUT), w ramach projektu: dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Przetargi | 12 września 2017 13:39 | Publikujący: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Załączniki