Bazagmin.pl

Aktualności

Petycja

Petycje | 12 września 2017 11:31 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 4 września 2017 r. wpłynęła
PETYCJA w sprawie IV edycji Programu „Wzorowa Łazienka”

Podmiot składający petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przewidywany termin załatwienia petycji do dnia 03.12.2017 r.

Skan petycji i pozostałe dokumenty w załączeniu.

Załączniki