Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacje publikowane po otwarciu ofert - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

Przetargi | 11 sierpnia 2017 16:11 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, 11-08-2017

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). 

 

Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

 

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 225  000 euro p.n:

 

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14


Wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

 

60.000,00zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do 11-08-2017 do g. 10:00  nie wpłynęła ani jedna oferta.

Załączniki