Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro: Zadanie nr 1. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dz. Nr ewid. 2243, 2320, 2299 w miejscowości Horyniec-Zdrój km 0 + 000 - km 0 + 330" Zadanie nr 2. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 2324 w miejscowości Horyniec-Zdrój km 0 + 000 - km 0 + 050"

Przetargi | 11 sierpnia 2017 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Załączniki