Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Składanie ofert na realizację operacji pn.: "Wielołęka - wieś integrująca mieszkańców" - odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku".

Przetargi | 11 sierpnia 2017 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji operacji pn.: "Wielołęka - wieś integrująca mieszkańców" - odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku".

 

Oferty należy złożyć do dnia: 28.08.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat), ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

Załączniki