Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Postępowanie BIZ.271.1.16.2017 na zamówienie uzupełniające przy realizacji zadania: Dowożenie uczniów z terenu gminy Stawiguda do szkół CZĘŚĆ I - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczniów Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stawigudzie CZĘŚĆ II - Dowożenie i zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi CZĘŚĆ III - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda do szkół i placówek sp

Przetargi | 11 sierpnia 2017 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki