Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu inwentarskiego - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr. ewid. 29/13, obręb Rybowo, gmina Gołańcz ”

Komunikaty | 11 sierpnia 2017 12:31 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Załączniki