Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o przetargu - obręb Cimochy dz. 427 - zmiana ogłoszenia

Komunikaty | 11 sierpnia 2017 10:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

WÓJT GMINY WIELICZKI
zmienia ogłoszenie
o  I  przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczki oznaczonej jako działka nr ewid. 427, o powierzchni 0,1400 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cimochy, objętej księgą wieczystą nr OL1C/00039822/1

W treść ogłoszenia zmianie ulega zapis:

Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy  w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010. Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2017 roku nastąpiło uznanie konta Urzędu Gminy.


                                                                                                                        WÓJT GMINY WIELICZKI

                                                                                                          /-/ JAROSŁAW WIESŁAW KUCZYŃSKI