Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 19 czerwca 2017 r., godz 10.00

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:31 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
  4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
  5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Rawskiej.
  6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 marca 2017 r
  7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
  8. Wyrażenie opinii w sprawie przekazania koparki dla ZGKiM.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

      /-/Tomasz Mirkowski