Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej, Polnej i terenów kolejowych oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu

Komunikaty | 17 lipca 2017 15:21 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

Załączniki