Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr. ref. RGM.271.14.2017.AS

Przetargi | 17 lipca 2017 15:14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - tabela asortymentowa dla częśći nr 2 oraz wzór formularza oferty dla części nr 2.

Zmiany w SIWZ nie powodują wydłużenia terminu składania ofert.

W załączeniu aktualne na dzień 17.07.2017r. zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 3b do SIWZ.

Załączniki