Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 17.07.2017 r. znak: IGP.6220.9.2016 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej jaka nastąpiła w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku chlewni przewidzianej na obsadę równą 92,8 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjionowania, na działce nr ewidencyjny 5 w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie, gmina Mikstat

Komunikaty | 17 lipca 2017 14:43 | Publikujący: Miasto i Gmina Mikstat

Załączniki