Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na sporządzenia mpzp

Przetargi | 17 lipca 2017 13:09 | Publikujący: Gmina Purda

W załączeniu protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie Szczęsne, gmina Purda działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 298/8, 324/3 oraz w obrębie Linowo, gmina Purda działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 14/7, 113/3, 125, 122/2, 76/1, 11/39, 68/1, 115 , 22/2 , 113/4, 72/3, 72/4, 112, 8/61, 22/4, 14/6.

 

Załączniki