Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę drogi gminnej nr 105077r w miejscowości Wólka Horyniecka km 0 + 000 – km 0 + 397 oraz km 0 + 577 – km 1 + 597 ”

Przetargi | 17 lipca 2017 12:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Załączniki