Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr. ref. RGM.271.14.2017.AS

Przetargi | 17 lipca 2017 11:05 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zamawiający - Gmina Starogard Gdański dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt I/ 2./ 2.2 i 2.3

Zmiany w SIWZ nie powodują wydłużenia terminu składania ofert.

W załączeniu zał. nr 1 do SIWZ z dn. 17.07.2017r.

Załączniki