Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wieliczki - 19 lipca 2017 r.

Aktualności | 17 lipca 2017 10:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Nasz znak                                                                              Data

Or.II.0002.5.2017                                                                 17.07.2017 r.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lipca  2017r. ( środa ) o godz. 10.30  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach  odbędą się Obrady Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieliczki.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026;

b) zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2017 r.

3.  Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie obrad sesji.

 

Jednocześnie informuję, że w tym samym dniu o godz.1000 odbędzie się posiedzenie komisji stałych poświęcone analizie materiałów na sesję.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA Rady Gminy

 

 /-/Marzanna Anuszkiewicz